Privacy Policy

UW PRIVACY

POOLS BV, Henri Horriestraat 7 – 8800 Roeselare, gekend onder RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE0419 017 531, gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens waarbij deze worden verwerkt in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden doorgegeven, verhuurd of verkocht. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling en dit met het oog op de uitvoering van uw bestelling.
Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
Uw transactiegegevens worden versleuteld over het internet verstuurd.
Als klant kan u enkel geselecteerde promotionele e-mails ontvangen van Pools BV zelf. Als u geen e-mails meer wilt ontvangen van Pools BVBA, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven door een mail te sturen naar [email protected]. Wij sturen u dan geen e-mails of nieuwsbrieven meer.

Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn. We gebruiken uw gegevens niet om u te contacteren voor andere doeleinden zonder uw toestemming.

Als u een bestelling plaatst bij Pools BV
kunnen we de volgende gegevens van u vragen :
- uw voornaam, naam en volledig adres. Deze gegevens gebruiken we om uw product(en) correct thuis te bezorgen.
- uw telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we als het nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.
- uw e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om u op de hoogte te houden van uw bestelling.
betalingsinformatie, zoals uw kredietkaart- of bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling veilig af te ronden.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Pools BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen.

U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

Pools BVBA kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Bewaring van de gegevens en de overeenkomst
Uw gegevens en de overeenkomst  worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
De servers van de webshop van Pools BV bevinden zich op volgend adres:
Henri Horriestraat 7
8800 Roeselare

 

VEILIGHEID

Pools BV heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site in alle veiligheid te laten uitvoeren. Met behulp van SSL (beveiligde server) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. 

Deze website bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Pools BVBA en is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

Recht op inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens
Conform de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8/12/1992 hebt u op elk moment het recht om kosteloos de gegevens die over u opgeslagen werden te raadplegen, geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Pools BVBA verbindt er zich toe om binnen de 15 werkdagen gevolg te geven aan uw verzoek. U kan hiervoor een schriftelijk verzoek per post  richten aan Pools BV, Henri Horriestraat 7 – 8800 Roeselare of per e-mail aan [email protected].

Vragen?
Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via [email protected]

Als u vragen heeft over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, bezoek dan de website van de Privacy Commissie, op http://www.privacycommission.be

 

COOKIE BELEID

Het gebruik van cookies
Tijdens uw bezoek aan deze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies zijn bestanden die informatie in verband met uw surfgedrag opslaan op uw harde schijf en maken het mogelijk om bij opeenvolgende bezoeken de gebruikers te identificeren.

Cookies bevatten informatie in verband met de gekozen taal, de bezochte pagina’s, datum en uur van het bezoek,… Ze bevatten geen informatie in verband met uw persoonlijke gegevens (telefoon, e-mail, fax,…).

Ze worden enkel gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en op die manier de navigatie op onze website te vergemakkelijken. Ze worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan of om een profiel van de bezoekers op te stellen.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-waarmee u zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.